Xəbərlər

news-1

İstehlakçının hüquqları

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, istehlakçı dedikdə şəxsi tələbatını &ou...

news-1

Tərəflərin iradəsindən asılı ol...

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslarından biri də ...

news-1

Orta əmək haqqı və onun hesabla...

Orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası   Orta əmək haqqı dedikdə işçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ...

news-1

Əmək müqaviləsinə xitam verilər...

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları Müəsissədə işçilərin sayı azaldıldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda işəg&ou...

news-1

Əmək vəzifələrinin kobud şəkild...

Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilmə əsaslarından biri də, işç...

news-1

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərə...

Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilərkən görülən tədbirlər İşçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların ixtisarı həya...

news-1

İşəgötürən tərəfindən əmək müqa...

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları  Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv e...

news-1

Əmək müqaviləsinin işçi tərəfin...

Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi zamanı, işçi bir təqvim ayı qa...

news-1

Əmək müqaviləsinə xitam verilmə...

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları aşağıdakılardır: - Tərəflərdən birinin təşəbbüsü; - Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması; - ...

Facebook səhifəmiz

  TOP