news-8

Təhsil haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 300 manat, hüquqi şəxslər 5000 manat məbləğində cərimə edilir.

Təhsil haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 300 manat, hüquqi şəxslər 5000 manat məbləğində cərimə edilir. Təhsil haqqında qanunvericiliyin pozulması dedikdə:  1. təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından şəxsin məhrum edilməsi; 2. təhsil müəssisəsində təhsilalana qarşı cinayət əlamətləri olmayan psixoloji zorakılığa yol verilməsi; 3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, təhsilalanların təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilməsi; 4. dövlət təhsil və elmi tədqiqat qrantlarının təhsil müəssisəsinin həmin qrantların verilmə məqsədlərinə uyğun gəlməyən fəaliyyət sahələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. İnzibati Xətalar Məcəlləsi, maddə 181.


  TOP
Layihəyə dəstək ol