Xəbərlər

news-1

Haqsız reklam

 “Reklam haqqında” Qanuna əsasən reklam aşağıdakı hallarda haqsız hesab edilir: 1. reklam olunan əmtəə ilə eyni funksiyaları yerinə yetirən yaxud yetirə bilən, başqa iste...

news-1

Tərəflərin iradəsindən və ya is...

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslarından biri də ərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayan hallardır. Bu hallara aşağıdakılar aid edilir: - İşçi ...

news-1

Hansı mallar dəyişdirilmir və y...

Hansı mallar dəyişdirilmir və ya qaytarılmır? - qızıl və qızıl məmulatları; - qiymətli və yarımqiymətli metallardan, daşlardan hazırlanmış məmulatlar; - istehsal qüsurları istisna...

news-1

Malın dəyişdirilməsi necə həyat...

Əgər satıcı tərəfindən daha uzun müddət elan edilməyibsə, alıcı qeyri-ərzaq malının ona verildiyi andan 14 (on dörd) gün ərzində aldığı malı alış yerində ...

news-1

İstehlakçının hüquqları

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, istehlakçı dedikdə şəxsi tələbatını &ou...

news-1

Tərəflərin iradəsindən asılı ol...

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsaslarından biri də ...

news-1

Orta əmək haqqı və onun hesabla...

Orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası   Orta əmək haqqı dedikdə işçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ...

news-1

Əmək müqaviləsinə xitam verilər...

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları Müəsissədə işçilərin sayı azaldıldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda işəg&ou...

news-1

Əmək vəzifələrinin kobud şəkild...

Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilmə əsaslarından biri də, işç...

Facebook səhifəmiz

  TOP
Layihəyə dəstək ol